Gentech logo

Dè Nederlandstalige website voor informatie over genetische manipulatie van landbouwgewassen en voedsel en de gevolgen voor mens, milieu, dieren, ontwikkelingslanden en consumenten wereldwijd.


/ Home / Alle berichten / GMWatch maart 2010

GM Watch nieuws van maart 2010

Gepubliceerd door: Chris Hayes op: 10.04.2010 15:44

In maart 2010 werd onder meer bekend dat er namens de Round Table for Sustainable Soya word gelobbyd voor Argentijnse biodiesel. Andere lobby's willen de Afrikaanse wetten gentechvriendelijk maken, of Jeffrey Smith -auteur van o.a. Genetic Roulette- aanvallen via pseudowetenschappelijke argumenten. Bulgarije en Zwitserland sluiten de grenzen voor gg-gewassen. Een vergelijking tussen de marginale stijging van de oogst en de verdrievoudiging van zaadprijzen in Illinois (VS), en meer nieuws in het kort.


GMWATCH MAANDELIJKS NIEUWSOVERZICHT 79

Maart 2010

Redactie: Claire Robinson.
Vertaling: Chris Hayes.

De links verwijzen naar Engelstalige artikelen.
Onderaan staat een beknopte verklarende woordenlijst.

Europees burgerinitiatief

Steun het burgerinitiatief tegen gg-gewassen in de EU

De Europese Commissie heeft onlangs nieuwe gentechgewassen toegelaten in Europa. Avaaz is een petitie gestart die oproept tot onafhankelijk onderzoek genetische gemanipuleerde gewassen en een voorlopig verbod op de verdere toelating ervan. Als 1 miljoen handtekeningen worden opgehaald kan dit een officieel burgerinitiatief worden richting Europese Commissie.
Onderteken de internationale petitie op deze website:

http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK

Vraag je collega's en vrienden om ook te ondertekenen!

Noot vertaler: de Nederlandse tekst staat op http://www.gentech.nl/petities/europees_burgerinitiatief_voor_verbod_op_gentechgewassen

Lobbywatch

Nieuwe site tegen Jeffrey Smith

AcademicsReview is een nieuwe lobbysite om gg-voedsel te promoten. De site wordt vertegenwoordigd door gentechnologen Bruce Chassy en David Tribe. Hun belangrijkste doel op dit moment is om Jeffrey Smith en zijn boeken zwart te maken. Het gaat om het boek Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Modified Foods ('De gedocumenteerde gezondheidsrisico's van gg-voedsel').

Dr. Brian John reageert: "Het is een groteske vertoning – en het is gebaseerd op de oude truc om te doen alsof jijzelf -Chassy and Tribe- de 'goede' wetenschap verdedigt tegen alle anderen. Iedereen die het niet met je eens is of die onwelgevallig bewijsmateriaal levert is wordt dan per definitie een charlatan of een gek. Ze proberen hard te maken dat alle goede peer-reviewed wetenschap bewijst dat gg-producten helemaal veilig zijn, en dat er aan de andere kant niets anders is dan 'desinformatie'. Dat is natuurlijk een groteske verdraaiing – Chassy en Tribe negeren veel peer-reviewed artikelen of redeneren ze weg door ze allemaal als afwijkend of frauduleus te bestempelen.”

Lees meer informatie hierover en de hoe de nieuwe site zélf desinformatie inzet bij deze persoonlijke aanval op Smith:
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12103

Schotse boerenvakbond wil ook in Groot Brittannië een rampzalige mislukking

Vorig jaar classificeerden Jim McLaren en James Withers van de Schotse nationale boerenvakbond NFUS de GMO-landbouw in de VS als een rampzalige mislukking, die niet herhaald zou moeten worden in Groot Brittannië. Maar nu schrijft de NFUS aan de John Dalli, de EU Commissaris voor Gezondheid en Consumentenzaken, reagerend op zijn recente besluit om de gg-aardappel van BASF toe te laten, of hij alsjeblieft meer wil doen voor de biotech industrie zoals het aanpassen van de tolerantiegrenzen, meer toelatingen, enzovoort.

Eve Mitchell van GM Freeze is verbaasd: "Het enige dat in dat jaar is veranderd is dat er nieuw bewijs is opgedoken dat de veiligheid van gg-gewassen in twijfel trekt, dat het onkruid kochia (vuurkruid, zie vorige maand) een probleem is geworden in de VS, samen met zo'n 130 typen onkruid die resistent zijn geworden tegen de herbiciden die gebruikt worden op gg-gewassen. Dat onkruid staat op 4,4 miljoen hectare boerenland in 40 staten van de VS. Ook nieuw is dat Monsanto heeft toegegeven dat de bollworm in India resistentie ontwikkelt tegen het gif in hun bollworm-resistente katoen.
Misschien leest de NFUS de verkeerde kranten. Hun beleid is niet alleen niet welkom, maar is ook slecht gefundeerd en onverstandig. Het is duidelijk dat de leiding van NFUS hun informatie over GM van een breder aantal bronnen moet halen dan ze nu doen.”
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12101

Propaganda in de Wall Street Journal

Onlangs stond er een brief van GM-voorstander dr. Henry I. Miller in de Wall Street Journal [noot vertaler: een grote conservatieve krant in de VS]. Miller claimt dat er “vals alarm” wordt geslagen over de veiligheid van gg-voedsel die alleen maar gebaseerd is op “gebrekkige [wetenschappelijke] artikelen.”
Wat er niet klopt is dat de meeste claims van Miller over die artikelen niet waar zijn.

Claire Robinson van GMWatch schreef een reactie aan de Wall Street Journal waarin ze met volledige referenties naar wetenschappelijke artikelen aangaf waarom de weergave van Miller's over die “gebrekkige” artikelen helemaal verkeerd is. Ze kreeg geen reactie van de krant, die nogal close met dr. Miller lijkt te zijn. Voor zover wij kunnen zien is haar brief niet gepubliceerd.

Claire's brief staat hier:
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12092

Snelle overstap van EFSA naar bedrijfsleven onacceptabel

De in Duitsland gevestigde NGO Testbiotech heeft bij de Europese Ombudsman een officiele klacht ingediend tegen de EFSA, de voedselveiligheidsautoriteit van de EU. De klacht gaat over het besluit van de EFSA dat Suzy Renckens, hoofd van de GMO-afdeling van de EFSA, lobbyist mag worden voor biotech-gigant Syngenta zonder een tussenperiode of welke beperking dan ook.

De overstap van Renckens is een duidelijk geval van belangenverstrengeling. “Het is niet acceptabel dat de EFSA niet is opgetreden om belangenverstrengeling te voorkomen in het geval van mevrouw Renckens overstap naar Syngenta” vindt Christoph Ten van Testbiotech. "Omdat de periode van twee jaar waarin bestuurders toestemming nodig hebben nog niet voorbij is moet de EFSA mevrouw Renckens onmiddelijk verbieden om te lobbyen om het beleid van de EFSA te beïnvloeden."
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12094

Amflora en Bt-katoen

Niet alleen milieuactivisten tegen gg-gewassen

BASF's 'Amflora' gg-aardappel is toegelaten door de Europese Commissie, maar dat is geen aanwijzing voor een Europese consensus over het gewas, staat in de Irish Times. De overheden van Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg en Polen zijn er allemaal tegen. Zij maakten kort na het besluit tot toelating door de Europese Commissie bekend dat ze de Amflora niet op hun grondgebied zullen toelaten.
In de 21-koppige EFSA-commissie die positief oordeelde over deze aardappel zaten twee wetenschappers die de mening van hun collega's niet deelden: zij vinden dat de mogelijkheid dat de antibiotica-resistente genen worden overgedragen op bacteriën in het maagdarmkanaal van mensen of landbouwhuisdieren niet kan worden uitgesloten. Als dat gebeurt wordt het moeilijk om infecties zoals TBC te behandelen. Het artikel wijst erop dat de beoordelingscommissie die gg-producten beoordeelt sinds 2003 wordt voorgezeten door dr. Harry Kuiper, een Nederlandse biotechnoloog/scheikundige die eerder een onderzoeksprogramma coördineerde waarbij drie grote biotech bedrijven bij betrokken waren: Bayer, Monsanto en Syngenta.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12093
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12031
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12033

Pakistan: wetenschappers tegen deal met Monsanto

Topwetenschappers uit Pakistan maken zich zorgen over plannen van de overheid om een intentieverklaring met Monsanto te tekenen over de introductie van insect-bestendige Bt-katoen. De wetenschappers zeggen dat het schadelijk kan zijn voor de telers. “We hebben behoefte aan degelijke, kritische en wetenschappelijke input van experts in het land voordat zoiets wordt ondertekend” zei dr. Anwer Naseem, voorzitter van de nationale biotechnologie-commissie. "Ik heb geen idee wie de overheid hierover heeft geadviseerd."
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12088

Wereldvoedselprobleem

VS: wetsontwerp ter subsidiëring van gg-zaad

Het wetsontwerp voor wereldvoedselzekerheid is terug. Na de introductie van het wetsontwerp vorig jaar in de Senaat hebben Bill Gates en Bill Clinton er achter de schermen voor gelobbyd. De wet wil enerzijds de honger in de wereld bestrijden en aan de andere kant een gigantische subsidie vrijmaken voor pesticiden en biotechbedrijven. Het ontwerp ambieert om de fondsen van hulpprogramma's te verleggen naar agrarische ontwikkeling. Daar zit een addertje onder het gras: met “agrarische ontwikkeling” worden in deze wet alleen gg-zaden bedoeld.
http://www.panna.org/resources/panups/panup_20100402#3

Kolonialisme herleeft in gg-zaad plan voor Afrika van Bill Gates

Bill Gates en de biotechneuten doen hun best om Afrika afhankelijk te maken van een import-technologie, net als in de slechte oude dagen van de kolonies, schrijven twee leden van het instituut voor landbouw en handelsbeleid (IATP) in Minneapolis (VS). Gates, Monsanto en Pioneer zijn van plan om gg-zaad weg te geven aan Afrikaanse boeren. Maar volgens de IATP-leden wordt daarbij het een landbouwmodel dat is ontwikkeld voor de VS geëxporteerd naar 47 Afrikaanse landen, wat al erg genoeg is, maar hierbij horen hoge economische kosten, en de schade aan milieu en sociale rechten die hoort bij een jarenlange teelt van slechts een of twee gewassen op dezelfde grond. Het heeft enorme problemen veroorzaakt in de VS, dus waarom zouden ze het willen exporteren?
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12089

Gates steunt dubieuze techno-fix

De Bill en Melinda Gates stichting doneert geld aan een club die zich Verbeterde Mais voor Afrikaanse Grond (Imas) noemt. Het Afrikaanse centrum voor bioveiligheid (ACB), een NGO in Johannesburg (Zuid Afrika), heeft daar kritiek op. ACB directeur Mariam Mayet vindt zulke projecten dubieus omdat er multinationals bij betrokken zijn die patenen op genen hebben. "In plaats van het steunen van dubieuze technische gefixeerde oplossingen zouden Bill en Melinda Gates steun moeten geven aan duurzame landbouwsystemen die aandacht geven aan ongelijkheid in voedselvoorraden, aan distributie en aan toegang tot de markt."
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12090

Boeren kunnen de wereld voeden zonder techno-fix

In dit opiniestuk schrijven Kumi Naidoo van Greenpeace International en voorzitter van Friends of the Earth International Nnimmo Bassey uit Nigeria dat agro-ecologie de juiste weg is voor Afrika, niet genetische manipulatie.
http://weblog.greenpeace.org/makingwaves/archives/2010/04/farmers_can_feed_the_world_wit.html

Sleutelen aan de gg-wetten van Afrika

Een artikel dat gg-gewassen voor Afrika promoot is een van de eenzijdig pro-gentech stukken die recent zijn geplaatst in de New York Times. Op 30 maart stond er "De race om gg-mais te introduceren voordat het Afrikaanse klimaat verslechterd". De volgende dag: “Op zoek naar wetgevers en een plan om gg-gewassen te leveren aan derdewereldboeren” over de training van gg-wetgevers in Afrika door de stichting van Gates. Dit artikel gelooft de claim van de stichting dat de training van Afrikaanse wetgevers een Afrikaans initiatief is dat door Afrikanen gefinancierd en geleid wordt. Maar het geeft daar geen ondersteunend bewijs voor en, wat veelzeggend is, citeert geen Afrikaanse critici.
De eerste bron die ze aanhalen is Lawrence Kent, Kent is onderdirecteur van het Agrarisch Ontwikkelingsinitiatief van de stichting van Gates. Maar daarvòòr was hij PR-man voor het Danforth Center dat in realiteit de caritas-arm van Monsanto was die gg-gewassen aan ontwikkelingslanden opdrong.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12109
De man achter het script voor de stichting van Gates over het vastleggen van de Afrikaanse gentech-regulering heet Robert Paarlberg - een adviseur aan Monsanto:
http://www.spinprofiles.org/index.php/Robert_Paarlberg

De hype

Biotech-economie is een wetenschappelijke fantasie

Een nieuw rapport van GeneWatch UK concludeert dat miljarden ponden van de belastingbetaler zijn verspild aan investeringen in de ontwikkeling van een nieuwe biotech-economie. Het rapport is een reactie op een verslag over subsidie aan wetenschappelijk onderzoek door de wetenschaps- en technologiecommissie van het parlement. GeneWatch directeur dr. Helen Wallace: "Het grote probleem met het budget voor wetenschappelijk onderzoek is niet hoe hoog het is maar dat de verkeerde personen besluiten hoe het wordt uitgegeven. Een cyclus van hypes stuurt de onderzoeksagenda, maar die hypes komen niet overeen met de werkelijkheid.”
Het GeneWatch UK rapport vraagt zich af of de huidige investeringen in de biowetenschappen, waaronder gg-planten en het onderzoek naar het menselijk genoom werkelijk de geclaimde voordelen voor de kwaliteit van het leven en voor de economie zal opleveren. Na tientallen jaren van hoge investeringen wordt de waarde van de wereldwijde biotech-economie geschat op nul tot negatief.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12102

Humaan-genoomproject 'zeepbel'

Bijna tien jaar na de voltooiing van het humaan-genoomproject is niet veel te zien van de beloofde medische innovaties, zegt Philip Ball. Een team van onderzoekers in Zwitserland stelt nu dat het project een 'sociale zeepbel' was, analoog aan de berichte economische zeepbellen waarbij de investeringen de voordelen ver overstegen, en los stonden van kosten-baten analyses.
http://www.nature.com/news/2010/100331/full/news.2010.145.html

GM mislukkingen

GG-mais veroorzaakt nieuwe plaag

Volgens Testbiotech veroorzaakt de grootschalige teelt van gg-mais de verspreiding van een nieuwe plaag in de Amerikaanse mais-productiestreek. De 'western bean cutworm' belaagt de toppen van de maiskolven. Er wordt grote schade gemeld uit de regio's waar veel Mon810 mais -door Monsanto verkocht als YieldGard ('OpbrengstWaker')- wordt geteeld.
De oplossing van Monsanto? Het verkopen van nieuwe gg-mais zoals SmartStax die gg-genen bevat die zes verschillende insecticiden aanmaken.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12099

Bt debat over resistente plagen

Jairam Ramesh, de Indiase minister van milieu, stelde zich voorzichtig op door Bt-brinjal (aubergine) niet toe te laten. De juistheid van die houding wordt gesteund nu Monsanto toegeeft dat plagen resistentie hebben ontwikkeld tegen Bt-katoen, staat in een rapport voor India’s NDTV.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12088

De katholieke kerk

Wijziging in gg-standpunt Vaticaan?

De benoeming in januari van kardinaal Peter Turkson als hoofd van de Pontificale Raad voor Recht en Vrede als vervanger van de opvallend pro-GM kardinaal Renato Martino zou kunnen leiden tot een voorzichtiger kijk op GGO's door het Vaticaan, schrijft GMO-Journal. Het blad hoopt dat “het Vaticaan klaar is om het GMO debat met meer objectiviteit aan te gaan en dat er minder bereidheid zal zijn om blindelings af te gaan op wat de industrie roept, namelijk dat GMO's nodig zouden zijn om de hongerigen te voeden.”
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12106

Vaticaan waarschuwt officieel tegen GGO's

http://www.archindy.org/criterion/national/03-10-genetic.html

Verzet

TO Bt OR NOT TO Bt?

Hebzuchtige multinationals gebruiken hun macht en de media om gg-voedsel door te drukken, gesteund door een parasitaire lobby in India die onwetenschappelijk bewijsmateriaal gebruiken. Aldus een artikel in Hard News. De auteur vraagt zich af of minister van milieu Jairam Ramesh zal moeten wijken onder de druk van de industrie om Bt-brinjal goed te keuren, “Met de huidige invulling manier van het wetsontwerp van de toelatingsautoriteit voor biotechnologie in India (BRAI), waaronder de draconische maatregelen ter bestrijding van kritische anti-gentech geluiden, zou het me niets verbazen als we heel binnenkort Bt-groenten eten.”
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12107
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12107

Censuur: geen vragen stellen over de ziekte en dood onder dieren die Bt-katoen aten

De voorgestelde toelatingsautoriteit voor biotechnologie in India (BRAI) heeft de mogelijkheid om iedereen te straffen die “zonder enig bewijs of wetenschap het publiek misleidt over de veiligheid van de organismen en de producten” of “die veldproeven doet met organismen of producten”. Dierenarts Sagari R Ramdas: 'Het wetsontwerp zal juridische ammunitie geven om elke burger te muilkorven die het lef heeft om te vragen bij biotechnologie, en ondermijnt duidelijk de fundamentele rechten van de grondwet van India.' Dr. Ramdas is vooral bezorgd dat de impact van Bt-katoen op landbouwhuisdieren (geiten, koeien en schapen werden ziek or stierven na gegraasd te hebben op Bt-katoen) niet op een onafhankelijke wijze onderzocht zal worden door deze wet.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12108
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12108

Monsanto wil dat koeien van Bt-velden eten, ondanks rapporten over sterfgevallen

Mahyco-Monsanto heeft zaadverkopers geadviseerd om boeren hun koeien op de stoppels van Bt-katoenvelden te laten grazen in een poging om de plaag Pink Bollworm te weren. Dit ondanks studies die laten zien dat er vee is overleden na het eten van Bt-katoenstoppels (zie voor details de link onder het item hierboven).
http://www.thehindubusinessline.com/2010/04/01/stories/2010040152501700.htm
http://www.thehindubusinessline.com/2010/04/01/stories/2010040152501700.htm

Etikettering

Zuid Afrika: verkopers eisen GM-etiketten

In Zuid Afrika eisen verkopers dat gg-voedsel en producten met gg-ingrediënten als zodanig geëtiketteerd worden. Tamra Veley van Pick-n-Pay: "Wetenschappelijk bewijs heeft nog op geen enkele manier bewezen dat gg-voedsel veilig is voor menselijke consumptie. Gezien deze situatie vinden wij absoluut dat al het gg-voedsel goed geëtiketteerd moet zijn zodat de consumenten volledig geïnformeerd kunnen kiezen.” Winkelketen Woolworths zei dat het alle voedsel dat gg-ingredienten bevat uit de schappen heeft gehaald, of geëtiketteerd.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12097
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12097

Genetisch vervuiling

Illegale gentechimporten naar Kenia

In januari 2010 heeft graantransporteur Louis Dreyfus Ltd in Kenia miljarden uitgegeven om een lading van 500.000 zakken van 90 kilo gg-mais uit Zuid Afrika te importeren. Dit ondanks het feit dat op dat moment er een maisoverschot was in Kenia. The Coalition: “De import van gg-mais op een moment dat het land voldoende eigen voorraad heeft is een strategie gericht op de dominantie door multinationals. Dit is gedaan in Haiti, Mexico, India en Thailand om boeren failliet te laten gaan.”

The Coalition denkt dat de import in strijd is met bioveiligheidsregels in Kenia.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12096
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12096

De rest van het nieuws in het kort

-voor diegenen die de weekoverzichten gemist hebben-

Argentijnse rechter verbied spuiten met glyfosaat bij bebouwde kom

In een uitspraak met mogelijk verstrekkende gevolgen heeft een rechtbank in Santa Fe (Argentinië) een besluit bestendigd waardoor boeren geen agrochemicaliën (o.a. bestrijdingsmiddelen) mogen spuiten nabij bevolkte gebieden. Hoewel het besluit gaat over de streek rond San Jorge zullen andere streken naar verwachting volgen.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12069
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12069

Zwitserland blijft tegen

Het Zwitserse parlement heeft het verbod op de teelt van gg-gewassen met drie jaren verlengd, tot tenminste 2013.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12033
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12033

Geen gg-gewassen in Bulgarije

De Bulgaarse minister van landbouw zegt dat er geen gg-gewassen verbouwd zullen worden in Bulgarije.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12035
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12035

China: geen gg-graan nodig voor massateelt

Het Chinese ministerie van Landbouw ontkent dat het de import van gg-zaden heeft toegestaan voor lokale teelt. Het ministerie verzekert dat er geen teelt van gg-gewassen is in China.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12020
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12020

Chinese geleerden in opstand tegen gg-toelatingen

Meer dan 120 Chinese geleerden hebben een petitie ondertekend die van de wetgevers eist dat de toelating van twee toegelaten typen gg-rijst wordt ingetrokken, vanwege bioveiligheid. Ook vragen ze een strikter beleid in de toekomst.
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-03/11/content_9576374.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-03/11/content_9576374.htm

Waarschuwing Chinese topwetenschapper over voedselveiligheid

Mensen zijn terecht bezorgd over de veiligheid van gg-insecticiderijst (Bt), zegt Yuan Longping, die bekend staat als de vader van de hybride rijst in China.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12020
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12020

Verwildering in Japan

Activisten uit Japan vonden meer verwilderde gg-koolzaad (canola) nabij havens en wegen naar de verwerkende fabrieken. Voor het eerst melden ze ook hybridisatie van gg-broccoli. De universiteit van Tohoku zal veldproeven gaan doen om twee typen rijst te ontwikkelen en vergelijken die gevoeliger zijn voor ultraviolet licht.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12024
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12024

Resistentie in India tegen Monsanto's Bt-katoen

In vier districten van Gujarat is resistentie geconstateerd tegen Monsanto's GM Bollgard 1 Bt-katoen, en wel bij een van de ergste plagen van katoen, de Pink bollworm. Het verslag suggereert ook dat zuigende insecten, die niet bestreden worden door het Bt-gif, ook toenemen. De oogst van Bt-katoen is 8,5 procent lager en de kosten van pesticiden zijn met een derde gestegen. Monsanto geeft de boeren de schuld, zijn zouden niet gezorgd hebben voor reguliere katoen op de velden als refugium, een maatregel die de toename van de plaag beoogt.
Monsanto's oplossing? Een ander Bt-katoen, ditmaal met twee resistente genen. En meer spuiten met chemicaliën.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12028
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12028

Geeft Monsanto om tactische redenen toe dat de eerste Bt-katoen mislukt is?

In de Times of India staat een artikel waarin staat dat de Indiase overheid gelooft dat Monsanto's melding dat het bestrijden van de Pink Bollworm mislukt is gericht is op het uitfaseren van de gg-katoen met een enkel gen, om de nieuwe en duurdere Bollgard II variëteit te kunnen verkopen. Er is een besluit van een rechter van kracht dat inhoudt dat de Bt-katoen met 1 gen voor een veel lagere prijs verkocht moet worden.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12043
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12043

Biologische katoenboeren in India hebben geen problemen met plagen

Hun veelzijdige aanpak van het probleem is duurzamer.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12033
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12033

India: brand bij Bayerfabriek

Op 11 maart brak brand uit bij de pesticidenfabriek van Bayer CropScience in India. De giftige gassen mercaptaan en fosfor trichloride lekten uit de fabriek nabij Ankleshwar. Een 27-jarige werknemer kwam om het leven. In de omliggende gebieden konden de gassen geroken worden.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12067
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12067
http://www.gmwatch.org/gm-firms/11153-bayer-a-history

Britse media goedkoper dan reclame

Britse kijkers vonden een uitzending van BBC Horizon opvallend en eenzijdig positief over gentech. Een varkensboer noemde GM 'simpel' en 'natuurlijk. Schoorvoetend gaf de zender toe dat een bekend gentech-voorstander erachter stak, dezelfde Sir Peter Lachmann die bij de campagne tegen de wetenschapper Arpad Pusztai, waarbij hij de redacteur van The Lancet probeerde te intimideren.
http://bangmfood.org/mediawatch/25-mediawatch/40-sir-peters-gm-food-fight

Matt Ridley zwaait magische gg-staf tegen stikstofcrisis

Matt Ridley is de voorzitter van de bank Northern Rock, de eerste Britse bank die door de overheid gesteund moest worden bij de recente financiële crash, door excessieve risico's en een roekeloze drift naar wereldwijde expansie. Nu schrijft hij in The Economist dat gg-gewassen de wereld zullen voeden en ook de komende stikstofcrisis zullen oplossen.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12040
http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12042

Rechtbank: Bayer besmette de rijst met opzet

Een rechtbank in Arkansas (VS) heeft uitspraak gedaan dat Bayer CropScience "opzettelijk" de rijstvoorraad van de VS besmet heeft met niet-toegelaten gg-rijst. Het bedrijf moet een boer schadevergoeding betalen voor zijn verlies van in totaal 1,3 miljoen US dollar.
http://gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12041

Justitite VS onderzoekt Monsanto

Ten minste zeven officieren van justitie onderzoeken of Monsanto haar macht over de markt misbruikt heeft om concurrenten te blokkeren en de prijzen te verhogen.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12034
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12039

Juridische tegenvaller voor Monsanto in Argentijns soja-geschil

Het Europese patent van Monsanto op de Roundup Ready sojaboonzaden mag niet gebruikt voor bewerkt sojameel dat de EU in wordt geïmporteerd. Dat vindt een adviseur van het Europese hooggerechtshof (ECJ). Het Hof moet er nog over beslissen. Bevestiging van het advies zou een tegenvaller zijn voor Monsanto in haar juridische strijd voor het veiligstellen van de royalty's over het gebruik van door het bedrijf ontwikkelde zaden.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12027

Zaadprijzen VS pieken terwijl de oogst stagneert

De boeren in Illinois (VS) moeten vergeleken met 2000 bijna drie keer zoveel betalen voor zaden, terwijl de inflatie in die tijd maar met 28 procent steeg. Zaadbedrijven zoals Monsanto zeggen dat ze miljoenen hebben geïnvesteerd in zaadverbetering waarmee ze de boeren in staat stellen meer winst te maken. Maar de oogst bij sojabonen is nauwelijks hoger geworden.
Merk op dat er een duidelijke grafiek bij het artikel staat waaruit is af te lezen dat de totale kosten van de teelt van sojabonen het afgelopen decennium gestaag stegen terwijl de oogsten vrijwel gelijk bleven:
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12037

Resistent onkruid bedreigt plattelandseconomie VS

Glyfosaatresistent onkruid is nu in 19 van de verenigde staten gevonden en wordt beschouwd als een ernstige economische bedreiging. Een krant uit Iowa (VS) schrijft dat dit deels wordt veroorzaakt door de verhoogde kosten om het onkruid te bestrijden, maar ook door de potentiële verlaging van de opbrengst.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12038

Canadezen vragen VS te stoppen met gg-luzerne

Canadese boeren maken zich zorgen dat het verbod op het planten
van gg-luzerne (alfalfa) in de VS binnenkort ingetrokken kan worden.
http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/31127/

Het probleem van agro-brandstoffen

Ondanks sterk bewijs dat het verbouwen van voedselgewassen voor de productie van brandstof slecht is voor zowel het milieu als voor de armen, steunt de regering Obama het idee met hoge subsidies en met ondersteunende maatregelen die het gebruik ervan bevorderen.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12055

Agrobrandstoffen

De Amerikaanse EPA heeft een analyse gemaakt van de afname van de voedselproductie door het gebruik van landbouwproducten voor brandstof. Dit zou de uitstoot van broeikasgas verminderen.
Rupert Read van ActionAid las de analyse en zei, "Kort gezegd staat er: uithongeren van mensen is goed voor de planeet!"
Noot vertaler: in het blog van Read staat ook dat er bij Europparlementariërs gelobbyd wordt voor 'duurzame' Argentijnse biodiesel door een lid van de Round Table of Responsible Soy (RTRS).
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12068

Het milieuvarken: pig-shit

Het zogenaamde milieuvarken is een genetisch gemanipuleerd varken waar een Canadees team al langer dan tien jaar aan werkt. Het is een poging van de varkensvleesindustrie om onder milieumaatregelen uit te komen. Varkens die dicht op elkaar gepakt gehouden worden in fabrieksmatig opgezette bedrijven produceren heel veel varkensmest, waar veel fosfor in zit. Het is onvermijdelijk dat die fosforrijke gier in het oppervlaktewater terecht komt rond de bedrijven. Daarom zijn er limieten gesteld aan de hoeveelheid fosfaat die ze mogen uitstoten. Het Milieuvarken is bedoeld om hier onderuit te komen zodat de intensieve veehouderij door kan gaan.

Volgens geneticus Joe Cummins is het Milieuvarken bedacht voor de huidige zorg opkwam over het opraken van de fosfaathoudende mest en de sterk stijgende prijzen ervan.
De chemische landbouw moet loskomen van de verslaving aan fosfaathoudende mest want anders zal het alle gier nodig hebben die intensief gehouden gentechvrije varkens kunnen produceren.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12052

Boeren VS vragen ministerie van justitie: “maak de grote bedrijven kleiner”

Bij een anti-kartel hoorzitting in Iowa, die werd gehouden door het Amerikaanse ministeries van Justitie en van Landbouw, hebben boeren getuigd tegen Monsanto en andere corporaties die de landbouw nu beheersen.
http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12060
Video: http://www.huffingtonpost.com/regina-weiss/farmers-to-doj---break-up_b_501682.html

 

WOORDENLIJST

Verklaring van enkele veelgebruikte termen (toegevoegd door de vertalers)
Agrochemische industrie - producenten van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen
Bt-gewassen - planten waarin genen gebaseerd op genen uit de bacterie 'Bacillus thuringiensis' zijn ingebouwd waardoor deze planten continu gif aanmaken die ze beschermd tegen insectenvraat.
Co-existentie - het naast elkaar kunnen bestaan, in dit geval van biologische en gangbare landbouw naast genetisch gemanipuleerde gewassen
Contaminatie of besmetting - in deze context het in andere producten terechtkomen van genetisch gemanipuleerd materiaal, bijvoorbeeld de genen door het bestuiven van andere planten, of variëteiten doordat GGO's terechtkomen tussen gangbaar zaad, of gewoon gg-producten tussen geoogste gangbare producten.
Bij het vertalen is gekozen voor het woord besmetting.
GG, GGO, gg- en GM - Genetisch Gemodificeerd, Genetisch Gemodificeerd Organisme en Genetische Modificatie. Genetische manipulatie is het actief wijzigen van het erfelijk materiaal, doorgaans door het inbrengen van extra genen. Het is onder voorstanders van GM gebruikelijk om de term "genetische modificatie" te gebruiken, wij kiezen voor "genetische manipulatie", dat is duidelijk.
Het resulterende organisme wordt ook wel transgeen genoemd, of recombinant.
Gemodificeerd zetmeel - als er 'gemodificeerd zetmeel' op een ingrediëntenlijst staat betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat er sprake is van genetische manipulatie. Modificeren betekent 'wijzigen, aanpassen', het gaat doorgaans om een chemische bewerkingen of bewerkingen met enzymen (die op hun beurt wel gemaakt kunnen zijn met GGO's) om de eigenschappen van het zetmeel te veranderen.
Hybriden – variëteit waarbij de zaden gewonnen worden door kruising van twee verschillende ouderrassen. Doorgaans is hierdoor de productie hoger. Nadeel voor de boer is dat hij het zaad niet kan bewaren omdat het zaad in de volgende generatie niet meer dezelfde eigenschappen heeft. En dat is tegelijk het voordeel voor de zaadleverancier.
Marker Assisted Breeding - bestaande techniek om gerichter te veredelen door na te gaan welk gen of welke genen men wil selecteren, en met moleculaire technieken na te gaan in welke nakomelingen de gewenste genen aanwezig zijn. Er wordt niet actief ingegrepen in de genen, alleen gerichter geselecteerd.
Pharma / Pharming - het in GG gewassen produceren van stoffen voor medisch gebruik. Samentrekking van de woorden PHARMaceuticals en fARMING.
Synthetische biologie - het imiteren van leven door in het laboratorium samengestelde genomen in cellen tot 'leven' te brengen.